หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1113 โรงเรียนปากช่อง 17 79 28
2 1116 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 4 46 11
3 1122 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 9 22 12
4 1112 โรงเรียนประสารวิทยา 3 6 3
5 1117 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 2 4 2
6 1125 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 6 13 8
7 1109 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1 5 1
8 1110 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1 1 1
9 1111 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 3 15 5
10 1114 โรงเรียนปากช่อง ๒ 5 12 5
11 1115 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 6 20 10
12 1118 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 5 13 9
13 1119 โรงเรียนสองครพิทยาคม 2 4 3
14 1120 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 23 68 38
15 1121 โรงเรียนสูงเนิน 7 19 11
16 1123 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1 3 1
17 1124 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 3 9 6
รวม 98 339 154
493

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]