หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1126 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 6 5
2 1129 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 3 4 3
3 1130 โรงเรียนด่านขุนทด 18 52 37
4 1127 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1 2 2
5 1128 โรงเรียนขามสะแกแสง 20 97 44
6 1131 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 6 7 6
7 1134 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 13 75 25
8 1137 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 6 25 11
9 1132 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 9 26 15
10 1136 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 1 3 2
11 1133 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 4 11 8
12 1135 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 5 5 5
13 1138 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 4 11 6
รวม 93 324 169
493

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]