หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1141 โรงเรียนบึงพะไล 5 17 8
2 1142 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 10 33 16
3 1144 โรงเรียนสีดาวิทยา 5 26 10
4 1147 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 12 62 24
5 1148 โรงเรียนเทพาลัย 5 8 5
6 1149 โรงเรียนเมืองคง 49 170 89
7 1150 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1 3 2
8 1140 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1 16 5
9 1146 โรงเรียนอมรศิลป์ 2 5 3
10 1139 โรงเรียนบัวใหญ่ 6 8 7
11 1143 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 6 50 8
12 1145 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1 2 1
รวม 103 400 178
578

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]