หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1153 โรงเรียนท่าลาด 2 11 5
2 1155 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 2 3 3
3 1156 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 2 2 2
4 1162 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 6 17 12
5 1165 โรงเรียนเพชรหนองขาม 5 15 10
6 1151 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 15 109 34
7 1154 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 7 43 14
8 1158 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 6 46 11
9 1159 โรงเรียนพิมายวิทยา 9 42 18
10 1160 โรงเรียนภู่วิทยา 19 39 23
11 1161 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 6 12 9
12 1163 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1 2 1
13 1164 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 2 15 7
14 1152 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1 14 1
15 1157 โรงเรียนประทาย 11 36 18
16 1166 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 2 4 3
รวม 96 410 171
581

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]