หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 130 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 12 62 24
2 131 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 10 39 18
3 132 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 3 19 8
4 133 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 3 13 7
5 134 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1 3 1
6 136 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 20 38 30
7 137 โรงเรียนพุทไธสง 22 108 41
8 138 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 3 32 9
9 139 โรงเรียนสตึก 16 97 32
10 140 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1 3 2
11 141 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 4 21 9
12 142 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 6 19 12
13 143 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 2 5 4
14 144 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 4 5 5
15 135 โรงเรียนทศพรวิทยา 3 10 7
รวม 110 474 209
683

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]