หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 877 โรงเรียนกมลาไสย 15 41 27
2 878 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 25 99 45
3 879 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1 2 2
4 880 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 2 9 5
5 881 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 2 4 2
6 882 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1 3 2
7 883 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 9 6
8 884 โรงเรียนร่องคำ 12 25 21
9 885 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 7 22 13
10 886 โรงเรียนสามชัย 2 7 2
11 887 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 65 30
12 888 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 6 85 20
13 889 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 2 2
14 890 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 2 3 3
15 891 โรงเรียนโคกศรีเมือง 4 16 8
16 892 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 2 3 2
รวม 101 395 190
585

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]