หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 893 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 2 7 2
2 894 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 2 19 7
3 895 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1 1 1
4 896 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 4 6 5
5 898 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 2 3 3
6 899 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 14 73 31
7 900 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 4 10 7
8 901 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1 40 8
9 902 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 67 31
10 903 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 5 6 5
11 904 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 21 107 48
12 905 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 5 5 5
13 906 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 12 36 19
14 907 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 8 26 15
15 908 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 3 9 6
16 897 โรงเรียนมัธยมธษพล 1 3 2
รวม 100 418 195
613

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]