หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 553 โรงเรียนกันทรวิชัย 2 2 2
2 554 โรงเรียนบรบือ 4 10 8
3 555 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 20 181 49
4 556 โรงเรียนผดุงนารี 36 161 68
5 557 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1 3 2
6 558 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1 6 3
7 559 โรงเรียนมิตรภาพ 2 6 4
8 560 โรงเรียนยางวิทยาคม 5 11 8
9 561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 8 6
10 562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 8 5
11 563 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 27 50 41
12 565 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 3 7 5
13 566 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 2 4 3
14 567 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 2 3 3
15 568 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 2 9 5
16 564 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 4 4
รวม 116 473 216
689

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]