หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 583 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 2 6 4
2 584 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 22 45 35
3 586 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 5 11 9
4 588 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1 3 2
5 589 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 9 19 12
6 590 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 7 17 10
7 591 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 25 99 42
8 592 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 11 70 27
9 593 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 3 7 6
10 587 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 4 6 5
11 585 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 2 2 2
รวม 91 285 154
439

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]