หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1021 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 4 8 6
2 1022 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 12 37 18
3 1023 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 2 2 2
4 1024 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 3 8 6
5 1025 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 3 8 6
6 1026 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 7 7
7 1027 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 1 2
8 1028 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 2 3 3
9 1029 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 3 6 5
10 1030 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 6 12 8
11 1031 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 13 43 20
12 1032 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 2 2 2
13 1033 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 4 11 6
14 1034 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1 1 1
15 1035 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1 3 2
16 1036 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 6 13 8
17 1037 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 5 19 10
18 1038 โรงเรียนมุกดาหาร 17 96 31
19 1039 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 3 6 5
20 1040 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 10 29 19
21 1041 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 2 6 4
22 1042 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 2 5 4
23 1043 โรงเรียนอุดมวิทย์ 5 24 12
24 1044 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1 3 2
25 1045 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 4 10 7
26 1046 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 2 8 4
รวม 120 371 200
571

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]