หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 797 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 4 7 6
2 798 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 21 93 40
3 799 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 14 116 37
4 800 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 4 13 7
5 801 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 16 35 26
6 802 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 19 102 38
7 803 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 5 10 8
8 806 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 9 56 20
9 807 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 3 7 6
10 808 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 2 3 3
11 809 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 10 19 15
12 810 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 9 16 11
13 805 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 2 1
14 804 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 10 48 18
รวม 127 527 236
763

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]