หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 820 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 4 10 7
2 821 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 16 32 25
3 822 โรงเรียนคำเตยวิทยา 8 17 13
4 823 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 12 66 26
5 824 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 5 9 8
6 825 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 4 24 7
7 826 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 7 21 12
8 827 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 3 15 7
9 828 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 4 11 8
10 829 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 5 18 11
11 831 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1 2 1
12 832 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 4 9 6
13 833 โรงเรียนเลิงนกทา 22 126 37
14 834 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 2 7 4
15 830 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1 2 2
รวม 98 369 174
543

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]