หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 595 โรงเรียนขัติยะวงษา 4 15 6
2 596 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 18 113 43
3 597 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1 3 2
4 598 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 2 5 4
5 599 โรงเรียนธงธานี 8 25 11
6 601 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 5 5 5
7 602 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 3 5 3
8 603 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 15 11
9 604 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 3 7 4
10 605 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 13 9
11 606 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 14 84 32
12 607 โรงเรียนสตรีศึกษา 12 31 22
13 608 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 3 9 6
14 609 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 3 71 18
15 610 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1 1 1
16 611 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 3 4 4
17 612 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1 1 1
18 594 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 2 2 2
19 600 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 7 12 10
20 613 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 5 11 8
รวม 107 432 202
634

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]