หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 636 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 2 2 2
2 637 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 2 6 4
3 638 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1 1 1
4 639 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 3 7 5
5 640 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1 6 3
6 642 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 14 104 38
7 646 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 6 11 9
8 647 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 6 12 9
9 648 โรงเรียนเสลภูมิ 2 41 9
10 649 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 133 43
11 650 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1 1 1
12 651 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 4 4 4
13 652 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 7 13 9
14 653 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 2 3 3
15 654 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 31 106 59
16 655 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 7 19 12
17 641 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 3 5 4
18 643 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 2 45 10
19 644 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1 3 2
20 645 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 2 6 4
รวม 124 528 231
759

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]