หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 263 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 2 3 2
2 264 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 2 2 2
3 265 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 12 54 27
4 266 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 4 17 7
5 267 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 8 36 20
6 268 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 31 110 56
7 269 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 12 65 28
8 270 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 2 5 3
9 271 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 4 11 8
10 272 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 2 3 3
11 273 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1 3 1
12 275 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 5 14 10
13 274 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 4 8 5
รวม 89 331 172
503

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]