หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1016 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 8 21 14
2 1017 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 9 15 10
3 1018 โรงเรียนภูเรือวิทยา 28 85 46
4 1019 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 12 27 19
5 1020 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 25 132 51
รวม 82 280 140
420

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]