หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 754 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1 38 8
2 751 โรงเรียนขุขันธ์ 32 124 47
3 753 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 27 47 34
4 755 โรงเรียนปรางค์กู่ 22 76 37
5 757 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 57 17
6 758 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 4 4
7 759 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 3 4 4
8 760 โรงเรียนละลมวิทยา 2 6 4
9 761 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 5 21 5
10 762 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 6 14 9
11 763 โรงเรียนสวายพิทยาคม 3 7 5
12 764 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1 2 2
13 765 โรงเรียนหนองคูวิทยา 3 29 10
14 766 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1 5 2
15 752 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 7 7 7
16 756 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 8 3
17 767 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 2 7 4
รวม 125 456 202
658

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]