หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 768 โรงเรียนกระแชงวิทยา 9 40 16
2 769 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 46 182 86
3 770 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 5 10 8
4 775 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 7 12 9
5 777 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 3 9 5
6 778 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 2 3 3
7 780 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 17 78 38
8 781 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 18 46 28
9 771 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1 1 1
10 772 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 12 62 26
11 773 โรงเรียนดงรักวิทยา 2 4 2
12 774 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 3 2
13 776 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1 1 1
14 779 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 2 6 4
รวม 126 457 229
686

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]