หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 656 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 7 9 8
2 657 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 1 1
3 658 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 3 3 3
4 659 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 4 12 8
5 660 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 5 7 6
6 661 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 2 3 3
7 662 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 6 12 11
8 663 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 3 6 5
9 664 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 2 2
10 665 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 14 129 29
11 666 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 3 10 5
12 667 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 7 17 12
13 668 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 5 13 10
14 669 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 1 1
15 670 โรงเรียนวาริชวิทยา 2 33 9
16 671 โรงเรียนสว่างแดนดิน 26 131 49
17 672 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 2 2 2
18 673 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 7 28 16
19 674 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 2 6 3
20 675 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 16 9
21 676 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 3 2
22 677 โรงเรียนแวงพิทยาคม 2 4 3
23 678 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 6 12 8
รวม 116 460 205
665

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]