หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 684 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1 1 1
2 679 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 11 70 26
3 680 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 12 35 21
4 682 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 2 6 4
5 685 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 19 49 29
6 687 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 21 148 55
7 688 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 6 19 10
8 689 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 3 7 5
9 690 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 11 47 23
10 691 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 3 9 6
11 692 โรงเรียนโพนงามศึกษา 12 59 21
12 681 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1 1 1
13 683 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1 3 2
14 686 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 6 14 6
รวม 109 468 210
678

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]