หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 928 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 2 2 2
2 929 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 7 11 10
3 930 โรงเรียนชนบทศึกษา 14 92 32
4 931 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 6 4
5 932 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 2 5 3
6 933 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 4 11 7
7 934 โรงเรียนบ้านไผ่ 40 227 74
8 935 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 5 7 6
9 936 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 2 6 4
10 937 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1 2 2
11 938 โรงเรียนมัญจาศึกษา 14 40 25
12 939 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 5 10 10
13 941 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 2 4 3
14 942 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 7 14 9
15 943 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 6 15 10
16 944 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 8 7
17 940 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 9 70 30
รวม 128 530 238
768

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]