หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 970 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 3 6 5
2 971 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 3 7 4
3 972 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 24 82 39
4 973 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 6 4
5 974 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 5 5 5
6 975 โรงเรียนชุมแพศึกษา 30 130 49
7 976 โรงเรียนนาจานศึกษา 6 7 7
8 977 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1 3 2
9 978 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 21 102 49
10 979 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 3 3 3
11 982 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1 2 2
12 983 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 17 94 32
13 984 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 4 5 5
14 980 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 4 4 4
15 981 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 2 5 4
16 985 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1 1 1
รวม 127 462 215
677

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]