หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 2 2 2
2 001 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 1 1 1
3 002 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 7 29 12
4 1180 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 1 3 2
5 003 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 2 3 3
6 004 โรงเรียนนาดีวิทยา 3 3 3
7 005 โรงเรียนนาบัววิทยา 2 6 4
8 006 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 5 53 16
9 009 โรงเรียนพญารามวิทยา 1 1 1
10 010 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1 2 2
11 011 โรงเรียนมหิธรวิทยา 1 2 1
12 012 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1 2 1
13 013 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4 20 9
14 014 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 3 2
15 015 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 10 80 21
16 016 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 2 8 6
17 017 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 6 48 14
18 018 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1 1 1
19 019 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 3 17 6
20 020 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 2 3 3
21 021 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 7 12 10
22 022 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 2 3 3
23 023 โรงเรียนสิรินธร 18 34 28
24 024 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1 2 2
25 025 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 27 83 45
26 026 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1 2 2
27 027 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2 2 2
28 028 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 3 17 10
29 029 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1 1 1
30 030 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 3 32 9
31 031 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1 1 1
32 033 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 4 5 5
33 034 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 2 3 3
34 035 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 2 2 2
35 032 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 1 1
36 008 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1 6 3
รวม 132 493 237
730

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]