หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 8 55 21
2 037 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 7 7 7
3 038 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1 3 2
4 039 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 3 8 6
5 040 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 3 15 7
6 041 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 28 21
7 042 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 4 7 6
8 043 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 6 12 9
9 044 โรงเรียนรัตนบุรี 25 119 56
10 045 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 11 28 19
11 046 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 2 5 3
12 047 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 4 6 6
13 048 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 16 66 27
14 049 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 6 68 20
15 050 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 2 2 2
16 051 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 4 9 6
17 052 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1 3 1
18 053 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 2 4 3
19 054 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 3 7 5
20 055 โรงเรียนโนนเทพ 5 21 10
21 1181 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1 3 2
รวม 127 476 239
715

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]