หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 986 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 3 8 6
2 987 โรงเรียนท่าบ่อ 21 91 35
3 988 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 8 19 9
4 989 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 7 20 13
5 990 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1 3 2
6 991 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1 3 2
7 992 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1 2 1
8 993 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 5 26 11
9 994 โรงเรียนพานพร้าว 2 2 2
10 996 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 2 4 3
11 997 โรงเรียนสังคมวิทยา 1 3 2
12 998 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 13 35 15
13 999 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 3 7 5
14 1000 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 4 14 6
15 1002 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 8 18 11
16 1003 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1 1 1
17 1004 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 4 44 9
18 1005 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 5 9 9
19 1001 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 4 11 7
20 1006 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1 2 2
21 995 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 4 21 8
รวม 99 343 159
502

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]