หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 391 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 12 26 15
2 392 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 19 76 36
3 393 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 3 6 6
4 394 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 3 14 6
5 395 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 3 9 6
6 396 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 8 13 11
7 397 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 5 38 13
8 399 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 5 18 11
9 400 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 14 57 24
10 401 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 6 53 15
11 398 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 18 103 29
รวม 96 413 172
585

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]