หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 281 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 15 94 31
2 282 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 2 8 4
3 283 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1 2 2
4 284 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 4 12 8
5 285 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 4 12 8
6 286 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 4 23 8
7 287 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 2 4 2
8 288 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 18 82 37
9 289 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 25 65 36
10 290 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 11 15 14
11 291 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 2 6 4
12 292 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 2 3 3
13 293 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 11 63 25
14 294 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 2 38 10
รวม 103 427 192
619

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]