หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1007 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 3 4 4
2 1008 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 7 13 9
3 1009 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 23 59 34
4 1010 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 8 16 13
5 1011 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 19 122 44
6 1012 โรงเรียนนาแกวิทยา 6 49 18
7 1013 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 8 21 14
8 1014 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 2 7 4
9 1015 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 21 61 39
รวม 97 352 179
531

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]