หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1167 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 7 17 12
2 1171 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 4 7 6
3 1168 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 5 18 8
4 1169 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 6 23 11
5 1172 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 24 69 48
6 1173 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1 3 2
7 1174 โรงเรียนภูพานวิทยา 5 9 7
8 1176 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 8 18 12
9 1177 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 7 31 16
10 1178 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 10 16 13
11 1179 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 20 151 34
12 1175 โรงเรียนภูมิพิชญ 1 1 1
13 1170 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 5 20 12
รวม 103 383 182
565

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]