หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 719 โรงเรียนบ้านพิณโท 1 8 3
2 728 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 2 2
3 729 โรงเรียนอาเวมารีอา 7 10 10
4 734 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 3 14 6
5 715 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1 3 2
6 716 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 2 5 4
7 717 โรงเรียนนารีนุกูล 26 80 44
8 718 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 4 10 7
9 720 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 3 50 12
10 721 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 3 3 3
11 723 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 3 9 6
12 724 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1 2 2
13 725 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 3 7 5
14 726 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 6 10 8
15 727 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 10 17 14
16 730 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1 1 1
17 731 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 6 81 12
18 732 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 7 15 11
19 733 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 34 130 57
20 735 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 2 4 2
21 736 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1 6 3
22 722 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 2 11 5
รวม 127 478 219
697

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]