หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 811 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 4 10 6
2 813 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 27 140 62
3 814 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 7 20 13
4 815 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13 23 19
5 816 โรงเรียนอ่างศิลา 8 15 10
6 817 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1 2 2
7 818 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 9 30 17
8 819 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 14 35 21
9 812 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 4 16 11
รวม 87 291 161
452

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]