หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 835 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 7 47 17
2 836 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 41 130 69
3 837 โรงเรียนวารินชำราบ 22 45 35
4 838 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 10 33 17
5 839 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 5 34 10
6 840 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 9 24 16
7 841 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 2 6 3
8 842 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 2 6 4
รวม 98 325 171
496

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]