หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 853 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1 1 1
2 843 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 4 9 4
3 844 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 6 10 8
4 845 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 13 43 25
5 846 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 9 12 11
6 847 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 4 7 6
7 848 โรงเรียนนาจะหลวย 37 100 56
8 849 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 4 17 10
9 850 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1 10 3
10 851 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 9 53 19
11 852 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 12 27 20
12 854 โรงเรียนเดชอุดม 21 130 46
13 855 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 6 71 18
รวม 127 490 227
717

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]