หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 430 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 6 10 8
2 431 โรงเรียนบึงกาฬ 18 80 35
3 432 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 19 55 29
4 433 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 5 34 13
5 434 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 7 20 11
6 435 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 5 15 9
7 436 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1 3 2
8 437 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1 2 2
9 438 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 9 77 25
10 439 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1 31 8
11 440 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 1 1
12 441 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 5 10 9
13 442 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 5 13 9
14 444 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1 3 2
15 445 โรงเรียนเซกา 4 17 7
16 446 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 22 92 34
17 447 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 3 3 3
18 448 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 3 9 6
19 443 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 2 5 4
รวม 118 480 217
697

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]