หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 ห้อง 425 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 14.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 ห้อง 421 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 14.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 ห้อง 422 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 ห้อง 221 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ห้อง E-classroom ชั้น 2 ห้อง 226 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ห้องประชุม 186 ปีอนุสรณ์เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 14.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ห้องประชุม 186 ปีอนุสรณ์เจ้าพ่อพญาแล ชั้น ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 14.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ 061-6462469
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]