หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 046 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 18 41 32
2 053 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 46 112 75
3 035 โรงเรียนบ้านหนองข่า 9 11 10
4 054 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 29 50 41
5 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 47 122 74
6 002 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 28 70 40
7 003 โรงเรียนคอนสวรรค์ 40 79 48
8 027 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 34 83 60
9 004 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 35 74 55
10 045 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 38 119 68
11 006 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 64 179 104
12 007 โรงเรียนชีลองวิทยา 6 13 10
13 028 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 16 29 23
14 010 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 44 163 79
15 049 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 36 62 50
16 029 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 30 70 50
17 052 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 8 22 13
18 013 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 24 82 42
19 012 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 47 126 64
20 032 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 44 111 65
21 014 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 16 28 22
22 036 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 14 33 24
23 015 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 40 95 65
24 016 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 10 16 11
25 037 โรงเรียนภูเขียว 45 106 64
26 060 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 30 44 33
27 020 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 66 160 107
28 022 โรงเรียนสามหมอวิทยา 16 32 25
29 041 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 23 58 42
30 061 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 14 28 26
31 062 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 24 51 41
32 023 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 51 170 90
33 064 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 13 27 20
34 005 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 27 52 42
35 047 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 21 49 33
36 056 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 21 34 28
37 019 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 45 97 73
38 059 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 8 12 12
39 026 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 29 75 46
40 031 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 10 20 15
41 011 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 20 35 30
42 057 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
43 018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 0 0
44 039 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
45 044 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
46 055 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 80 35
47 033 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 0 0 0
48 034 โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร 0 0 0
49 017 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 0 0 0
50 058 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0
51 038 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
52 021 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 0 0 0
53 040 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
54 042 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 0 0 0
55 024 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 20 51 28
56 043 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 0 0 0
57 025 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 22 49 29
58 050 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 12 31 22
59 030 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 0 0 0
60 051 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 0 0 0
61 008 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0
62 009 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 0 0 0
รวม 1262 3051 1966
5017

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ 061-6462469
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]