หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 66 56 96.55% 1 1.72% 1 1.72% 0 0% 58
2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 64 44 80% 10 18.18% 1 1.82% 0 0% 55
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 51 44 93.62% 2 4.26% 0 0% 1 2.13% 47
4 โรงเรียนภูเขียว 45 38 97.44% 1 2.56% 0 0% 0 0% 39
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 47 34 75.56% 10 22.22% 1 2.22% 0 0% 45
6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 44 33 84.62% 6 15.38% 0 0% 0 0% 39
7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 44 32 84.21% 3 7.89% 2 5.26% 1 2.63% 38
8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 45 31 70.45% 9 20.45% 4 9.09% 0 0% 44
9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 40 31 77.5% 7 17.5% 2 5% 0 0% 40
10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 47 30 75% 10 25% 0 0% 0 0% 40
11 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 38 29 90.63% 2 6.25% 1 3.13% 0 0% 32
12 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 36 28 82.35% 5 14.71% 1 2.94% 0 0% 34
13 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 29 27 93.1% 1 3.45% 1 3.45% 0 0% 29
14 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 46 25 69.44% 7 19.44% 4 11.11% 0 0% 36
15 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 35 21 63.64% 11 33.33% 1 3.03% 0 0% 33
16 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 30 21 80.77% 5 19.23% 0 0% 0 0% 26
17 โรงเรียนคอนสวรรค์ 40 18 72% 6 24% 1 4% 0 0% 25
18 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 30 18 66.67% 5 18.52% 4 14.81% 0 0% 27
19 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 23 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
20 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 27 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
21 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 34 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 24 16 94.12% 0 0% 1 5.88% 0 0% 17
23 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 24 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
24 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 28 14 60.87% 6 26.09% 2 8.7% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 29 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
26 โรงเรียนสามหมอวิทยา 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
27 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 21 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
28 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 21 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
29 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 14 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 22 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
32 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 14 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 16 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
34 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 18 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 20 9 45% 9 45% 2 10% 0 0% 20
36 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 20 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
37 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 10 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 10 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านหนองข่า 9 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
45 โรงเรียนชีลองวิทยา 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ 061-6462469
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]