หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลาไสย 73 122 83
2 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 60 167 98
3 014 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 14 22 19
4 017 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 35 85 57
5 018 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 20 38 23
6 021 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 15 27 21
7 024 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 14 23 19
8 038 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 20 37 27
9 047 โรงเรียนร่องคำ 41 78 59
10 052 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 54 134 91
11 054 โรงเรียนสามชัย 45 115 66
12 057 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2 4 2
13 063 โรงเรียนอนุกูลนารี 45 104 66
14 043 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 32 130 54
15 044 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 7 14 8
16 062 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 9 22 17
17 005 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 6 7 7
18 012 โรงเรียนโคกศรีเมือง 18 42 29
19 027 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 17 35 24
20 015 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
21 086 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 5 7 6
รวม 532 1213 776
1989

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]