เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน [ใหม่]
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

 

เกณฑ์การแข่งขันที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหา)

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ก.ย. 2558
14 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ  
สพป.และ สพม.


=เว็บไซต์รายงานผลระดับภาค สพม.=

 
 


นักเรียน+ครู | กรรมการตัดสิน | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 

แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร

1. ระบบจะเปิดให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 24 กันยายน 2558 (โรงเรียน นักเรียน ครูผู้สอน กรรมการ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์)
2. ขอให้โรงเรียนและศูนย์ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการ และเจ้าหน้าจัดการแข่งขัน ให้เรียบร้อยก่อนการเปิดการพิมพ์เกียรติบัตร
3. การประสานงานของโรงเรียน ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ชื่อ-นามสกุลของ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการไม่ถูกต้องให้แจ้งการแก้ไขไปยังศูนย์ที่รับผิดชอบการแข่งขันนั้นๆ
4. ข้อปัญหาต่างๆที่ตรวจสอบพบ ขอให้ประสานงานกับศูนย์ที่รับผิดชอบการจัดแข่งขันโดยตรง ก่อนวันที่ 23 กันยายน 2558

 
 

 
 

[แจ้งเปลี่ยนตารางการแข่งขัน]
สนามโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ดูรายละเอียดที่นี่

 
 


ครู นักเรียน | กรรมการ | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 

 ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขล่าสุด 16/09/58
=หนังสือขอเชิญประชุม=
=
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ)=
 
ให้ยึดรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามประกาศด้านบนนี้เท่านั้น
ให้แต่ละศูนย์ฯ ตรวจสอบรายชื่อ ตามลิ้งค์นี้ ให้ตรงกับประกาศของสพม.
.............................
 
 รายละเอียดแสดงรายการกิจกรรมหลักและไม่ใช่กิจกรรมหลักของสพฐ.
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 22 จังหวัดนครพนมทุก
โรงเรียนคณะกรรมการทุกท่านประชุม วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
เกณฑ์การเปลี่ยนตัว


[หนังสือขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว]  [หนังสือขอเพิ่มชื่อนักเรียน ครู] 
*การดำเนินการหลังปิดการลงทะเบียน ยื่น ณ จุดรายงานตัว (วันแข่งขัน)
ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระเป็นผู้พิจารณา
 
 

username : password ที่ใช้ในการลงทะเบียนการแข่งขัน ผู้จัดทำได้ส่งให้ทาง e-office (eoffice.spm22.org) แล้ว
ให้โรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ย. 58

ประสานงานการใช้โปรแกรม ได้ที่ โทร.085-7668366 และ 098-6429419

 
 

แจ้งการประสานงาน

1. โรงเรียนที่มีปัญหาในการสมัครแข่งขันศิลปหัตกรรม ให้ประสานงานกับศูนย์ที่ดูแลการจัดการแข่งขันรายการนั้นโดยตรง ตามรายละเอียดหน้าเว็บครับ
2. แจ้งศูนย์ที่จัดการแข่งขัน สามารถจัดการโรงเรียนที่เข้าแข่งขันได้โดยตรง ผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของศูนย์ครับ

 
 

ตารางการดำเนินการแข่งขัน

หัวข้อรายการ ระยะเวลา
     1. ระบบเปิดให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรม 4-7 ก.ย. 58
     2. ระบบปิดรับสมัคร 7 ก.ย. 58
เวลา 24.00 น.
     3. ระบบเปิดให้ทำการแก้ไขรายชื่อครูและนักเรียนอีกครั้ง  8-9 ก.ย. 58
     4. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่่งขัน 10 ก.ย. 58
     5. ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน/          พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู กรรมการ เจ้าหน้าที่        
         ดำเนินงาน
10-12 ก.ย. 58
     6. ดำเนินการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน 13-14 ก.ย. 58
7. ตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียน/พิมพ์เกียรติบัตร 15ก.ย.-5พ.ย.58 
     8. โอนข้อมูลครู นักเรียนเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 6 พ.ย. 58

 

 
 

ประกาศจากศูนย์จัดการแข่งขัน

1.ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เข้าแข่งขันรายการ ซูโดกุ คำคม A-mathและCross Word เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้งานการแข่งขันมาด้วย
2.
ศูนย์กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันรายการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์,การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านบริการ(ม.1-3) เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม(ม.4-6) เตรียมอุปกรณ์แสดงผลงานมาเอง
3.
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ หัวข้อรายการแข่งขัน ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4.
ศูนย์กิจกรรมการงานาอาชีพ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
5.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเล่มเล็ก เนื้อเรื่อง/เกณฑ์ ที่จะแข่งขัน 
6.กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันมาเอง 
7.กิจกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6 แก้ไขตารางการแข่งขันดู รายละเอียด 

--------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  รายการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ประกาศหัวข้อการแข่งขันให้นักเรียนทราบก่อนวันแข่ง โดยมีหัวข้อดังนี้
1. ร้านกาแฟ
2. กล้องถ่ายรูป
3. โทรศัพท์มือถือ
ในวันแข่งขันจะทำการจับฉลากเลือก 1 หัวข้อ
---------------------------------------------------------------------------------

 การแข่งขันรายการที่ (ID 134) การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน
ขอแจ้งเพิ่มเติมให้ทุกทีมทราบ

1.หัวข้อการแข่งขัน "Bike for Mom" (ปั่นเพื่อแม่)
2.ให้ทุกทีมเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเองทั้งหมด (คณะกรรมการมีให้เฉพาะคอมพิวเตอร์, ดินสอ, กระดาษที่ใช้ทำ Story Board)
3.ทุกทีมจะต้องเตรียม Flash Drive มาด้วย (เพื่อใช้แทน CD)
4.ทุกทีมจะต้องมาลงโปรแกรมที่จะใช้ด้วยตนเอง โดยจะเปิดให้ลงโปรแกรมและติดตั้งสิ่งต่างๆ ในเวลา 07.30-09.00 น.(ทุกอย่างต้องแล้วเสร็จก่อน 09.00 น.)
ผอ.เอกชัย คะสาวงศ์ ประธานกิจกรรม
-----------------------------------------------------------------------------

 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ประเภททีมระดับชั้น ม.๑-๓
1. ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมจัดเตรียมอุปกรณ์ (หูฟัง ไมโครโฟน) สำหรับใช้ในการแข่งขันมาด้วย  
2. ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมไรท์โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ใส่แผ่น DVD เท่านั้น  และนำมาให้คณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ในวันแข่งขัน
3.  หัวข้อสำหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
    3.1 อาเซียน
    3.2 ราชภักดิ์  ปั่นเพื่อพ่อ
    3.3 ยาเสพติด
    (หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันมีเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น จะจับฉลากในวันแข่งขัน คือวันที่ 13 กันยายน 2558)

     สอบถามเพิ่มเติม นางสาวปานใจ  สุนา  เบอร์โทร  09-275-29038

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 

เนื้อเรื่องที่จะแข่งขันกำหนดภายใต้กรอบแนวคิด  ๓  เรื่อง

๑. พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๒.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๓.  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน  (นครพนม)

 

ในวันแข่งขันกำหนดเรื่องโดยใช้วิธีจับสลาก ๑ เรื่อง

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 2,843
จำนวนนักเรียน 6,288
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,227
จำนวนกรรมการ 1,564
ครู+นักเรียน 10,515
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,079
ประกาศผลแล้ว 179/179 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 2
ทั้งหมด 318,693