เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"
"พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"

 
  แจ้งการแต่งตัวผู้แข่งขันรำนาฏศิลป์*

ให้แต่งโจงกระเบนด้วยผ้าสีแดงทุกรายการ

 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน*

การแข่งขันขับขานประสานเสียง
- ระดับชั้น ม.ต้น  และ
ระดับชั้น ม.ปลาย      แข่งขันที่หอประชุมไทรทอง  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
-
วันที่ 6 พ.ย. 2558  เวลา 09.00 เป็นต้นไป
การแข่งขันตลกและมายากล
- รวมระดับชั้น ม.1-6
      แข่งขันที่หอประชุมไทรทอง  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
วันที่ 6 พ.ย. 2558  เวลา 13.00 เป็นต้นไป
การแข่งขันดนตรีไทย (ขับร้องเพลงไทย เครื่องสายวงเล็ก วงปี่พาทย์ วงอังกะลุง)
-  
แข่งขันที่อาคาร 4 ห้อง 421  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
วันที่ 6 พ.ย. 2558  เวลา 09.00 เป็นต้นไป

 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน*

การแข่งขันขับร้องทุกประเภท (ยกเว้นประสานเสียง)
- ระดับชั้น ม.ต้น        แข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2558
- ระดับชั้น ม.ปลาย     แข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558


การแข่งขันภาพยนต์สั้น

- ระดับชั้น ม.ต้น+ม.ปลาย    แข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558
เวลา 9.00 น.  ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

สนามแข่งขัน : โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
แจ้งหัวข้อการแข่งขัน*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ม.1 - ม.3 และระดับ ม.4 - ม.6

หัวข้อ  "ค่านิยม 12 ประการ"

 

การจัดการเรียนร่วม
การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1 - ม.3 และระดับ ม.4 - ม.6

มี 3 เรื่อง คือ
1. ความสามัคคี
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. เยาวชนไทยกับอาเซียน

(จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน)
แจ้งเกณฑ์การแข่งขัน (เพิ่มเติม)*
การแข่งขันทำเว็บไซต์ CMS  ระบบที่กำหนด ดังนี้  
- ระบบสมาชิก
- ระบบเว็บบอร์ด
- ระบบดาวน์โหลด
- ระบบข่าว
- ระบบแกลอรี่
- ระบบสถิตินับจำนวนผู้เข้าชม
- สามารถแทรกวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได้
 
 

ขอเชิญประชุม

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏบนเว็บนี้  
ได้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  คณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ (สพม.27 โซน 3)
ประชุมเตรียมงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตัดสิน  
ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

คณะกรรมการประมวลผลขอเรียนเชิญเตรียมข้อมูลและแฟ้มต่างๆ
ณ ห้อง IS ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


  ดาวน์โหลดคำสั่งเชิญประชุม
  รายชื่อกรรมการตัดสิน
 
 
 

**ขณะนี้ได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว**
สามารถพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน
และครูผู้ควบคุมได้แล้ว

(เมนู "พิมพ์บัตรประจำตัว")

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 3 
  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อ.วราพงศ์   087-083-6477  
  โรงเรียนโพนทองวิทยายน       อ.วีระชัย                          


ผู้ดูแลระบบ
 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครู ร.ร.เสลภูมิพิทยาคม
084-9533738 / Line : nookiikz
/ Facebook / [email protected]

 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์
082-1072895 / [email protected] / Facebook

ดาวน์โหลดร่างปฏิทินการแข่งขัน

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่ 9 ต.ค. 58
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่      ต.ค 58
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 9 ต.ค. 58
ประชุมคัดเลือกกรรมการตัดสิน => วันที่ 12 ต.ค. 58
ประชุมกรรมการตัดสิน => วันที่ 29 ต.ค. 58
ประชุมกรรมการประมวลผล => วันที่      ต.ค. 58
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 6 พ.ย. 58
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 6 พ.ย. 58
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์ =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 807
จำนวนนักเรียน 2,007
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,237
จำนวนกรรมการ 716
ครู+นักเรียน 3,244
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,960
ประกาศผลแล้ว 125/125 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 2
ปีนี้ 11
ทั้งหมด 92,662