เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 พ.ย. 2558
3 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
7 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
+ + + + +

- - - - ขณะนี้ได้ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ - - - -
- - - - โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วค่ะ - - - -

+ + + + +
 
 
--------------------------------------

ประกาศถึง  Admin  โรงเรียน
ขณะนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ได้เปิดระบบแก้ไขให้แล้ว
กรุณา
ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อนักเรียน ชื่อครู
และ
ทำการแก้ไขก่อนทำการประกาศผลการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พ.ย. 58


------------------------------------
 
 
+ + ขอแก้ไขสถานที่แข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ + +
 
กิจกรรม การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-6  แข่งขันวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00-14.00 น.
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจาก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  เป็น ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
-----------------------------------


+ + แก้ไขวันเวลาแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์  ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา + +


กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แข่งขันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  
ระดับ ม.ต้น  แข่ง 09.00-12.00 น.  ระดับ ม.ปลาย  แข่ง 13.00-16.00 น.

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor  แข่งขันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  
ระดับ ม.ต้น  แข่ง 09.00-12.00 น.  ระดับ ม.ปลาย  แข่ง 13.00-16.00 น.

-----------------------------------------
 
  ข อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมคอมพิวเตอร์  
ทุกรายการ  ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558  

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  

 
++++++++++++++++++++++++++
 
 
 

+ หัวข้อในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มทัศนศิลป์ +
 1. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  (ม.ต้น-ปลาย)     “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นอีสาน  ผลงานสู่สากล”
 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี   (ม.ต้น-ปลาย)       “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นอีสาน  ผลงานสู่สากล”
 3. การแข่งขันภาพไทยประเพณี   (ม.ต้น-ปลาย)     “งานประเพณีไทย”
 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์   (ม.ต้น-ปลาย)    “ภาพจิตรกรรมไทย  ตัวพระ  หรือ ตัวนาง”
 5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   (ม.ต้น)        “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นอีสาน  ผลงานสู่สากล”
 6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น   (ม.ต้น-ปลาย)       “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นอีสาน  ผลงานสู่สากล”
 7. การแข่งขันประติมากรรม   (ม.ต้น-ปลาย)          “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นอีสาน  ผลงานสู่สากล”
+ + + + + + + + + + + + + + +
 
 
* * * *  ประกาศถึงผู้ดูแลระบบลงทะเบียนระดับโรงเรียน  * * * *

ผู้ดูแลระบบโรงเรียน  ลงข้อมูลนักเรียนและครูแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
ระหว่างวันที่  9  ตุลาคม  2558  -  16  ตุลาคม  2558   เท่านั้น


หากพ้นกำหนดไปแล้ว  ถือว่าไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน 
และไม่สามารถนำทีมมาสมัครในวันทำการแข่งขันได้


----------------------------------------------------------------------------------
ผู้ประสานงานศูนย์ฯ
ชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ  089-8400177   [email protected]  
id-line:  oum.chuensukon

 
 
 
สถานที่จัดแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์

 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  จะจัดการแข่งขันกิจกรรมดังนี้
 1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D animation)    ม.ต้น
 2. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์        ม.ต้น – ม.ปลาย
 3. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)      ม.ต้น
 4. การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท CMS              ม.ต้น
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  จะจัดการแข่งขันกิจกรรมดังนี้.
 1. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ม.ต้น - ม.ปลาย
 2. การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Web Editor     ม.ต้น - ม.ปลาย
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  จะจัดการแข่งขันกิจกรรมดังนี้
 1. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor     ม.ปลาย
 2. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์     ม.ปลาย
 3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์      ม.ต้น - ม.ปลาย
 4. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์                                 ม.ปลาย
      -  การแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  ระดับ ม.ต้น  -  ม.ปลาย
     
-  การแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  ระดับ ม.ต้น -  ม.ปลาย
-------------------------------------------------------------------------
 
 
  ขอเชิญประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรม ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
ในวันพุธที่ 7  ตุลาคม  2558  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

 
 
 
ขอเชิญประชุม การใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียน  
28  กันยายน 2558  ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไชน์  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
09.00-12.00 น. ประชุมศูนย์แข่งขัน : ผู้ดูแลระบบและรอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
13.00-16.00 น. ประชุมโรงเรียน : ผู้ดูแลระบบและรับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

 
 
กลุ่ม 1  แข่งขันที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  วันที่ 2-3 พ.ย. 2558
กลุ่ม 2  แข่งขันที่โรงเรียนกุมภวาปี  วันที่ 3-4 พ.ย. 2558
กลุ่ม 3  แข่งขันที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  วันที่ 5-6 พ.ย. 2558
กลุ่ม 4  แข่งขันที่โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  วันที่ 4-5 พ.ย. 2558
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) กลุ่ม 1 -4  แข่งขันที่โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 
            วันที่ 6-7 พ.ย. 2558
 
 
 
 
ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :
ระดับเขตพื้นที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ประชุมผู้ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขัน/โรงเรียน  => วันที่  28 กันยายน 2558
เปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู          => วันที่  9 ตุลาคม  2558 
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู         => วันที่ 16 ตุลาคม  2558 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม             => วันที่ 19-21 ตุลาคม  2558 
ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม                    => วันที่ 22 ตุลาคม  2558 
พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู              => วันที่ 26 ตุลาคม  2558 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                  => วันที่ 2-7 พฤศจิกายน  2558
      สพม. 20 กลุ่ม 1  วันที่  2 - 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558     
      สพม. 20 กลุ่ม 2  วันที่  3 – 4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558     
      สพม. 20 กลุ่ม 3  วันที่  5 – 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
      สพม. 20 กลุ่ม 4  วันที่  4 – 5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  
      (การศึกษาพิเศษ  วันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558)
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่          =>   8  พฤศจิกายน  2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                        =>   9  พฤศจิกายน  2558
ศูนย์แข่งขัน สพม.20 โอนข้อมูลสู่ระดับภาค  => 10  พฤศจิกายน  2558

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสุรินทร์)
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์ =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 583
จำนวนนักเรียน 1,535
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 911
จำนวนกรรมการ 627
ครู+นักเรียน 2,446
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,073
ประกาศผลแล้ว 123/130 (94.62%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 91,073