เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ที่พักเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (จ.สุรินทร์)
 สพป.บึงกาฬ ได้จองที่พักไว้สำหรับนักเรียน และครูที่จะเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
(1) ร.ร.บ้านดู่ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 50 คน (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) ห่างจากตัวอำเภอรัตนบุรี ไปอำเภอศีขรภูมิ ระยะทาง 13 ก.ม. ผู้ประสานนายเมธี  เชี่ยวนิกร โทร. 083-1431150 และนายทวีศักดิ์ โทร. 085-7676403
(2) ร.ร.บ้านนาสาม (เกียรติประชา) หมู่ 6 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 150 คน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 13 ก.ม. ผู้ประสาน ผอ.ทยากร  หาญเสมอ โทร 081-3217570 และนายอโณทัย เชิญสุข โทร 087-441-5124
(3) ร.ร.บ้านสำโรงโคกเพชร อ.เมือง จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 100 คน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 5 ก.ม. ผู้ประสานนายยอดชาย จุฬารี โทร.086-8775979, 081-8797357 และนายคมศักดิ์ เส้นศูนย์ โทร 094-290510
(4) ศูนย์ปฏิบัติธรรมจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 300 คน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 5 ก.ม. ผู้ประสาน นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ โทร 087-2397577
วันอาทิตย์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:21 น.
สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
 สถานที่แข่งขัน  ดูรายละเอียด คลิก

ร่างสูจิบัตรการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

    (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

  การศึกษาปฐมวัย    วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  
     ศิลปศึกษา(ดนตรี)  ศิลปศึกษา( ทัศนศิลป์)   ศิลปศึกษา(นาฎศิลป์ ) 
การงานอาชีพ  คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

วันเสาร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:16 น.
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการแข่งขัน
เนื่องจาก สพป.บึงกาฬ จะโอนข้อมูลทีมที่เป็นตัวแทนของ สพป.บึงกาฬ ไปยังจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.  ดังนั้น จึงให้ครูผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง  ก่อนที่จะส่งจังหวัดสุรินทร์ต่อไป  สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคณะ/ฝ่าย สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากเว็บไซต์นี้
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:23 น.
การเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรณีเหตุสุดวิสัย
สพป.บึงกาฬ ได้ปิดระบบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนแล้ว  หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ขอให้นำหนังสือไปยื่นต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณา [แบบฟอร์มหนังสือเปลี่ยนแปล]
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:22 น.
การสำเนาบัตรของคณะกรรมการตัดสิน
ให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่าน ได้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการมาในวันตัดสินผลการแข่งขันด้วย
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:11 น.
บุคลากรผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ และแผนผังสนามแข่งขัน
(1) ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ [Click ที่นี่]
(2) แผนผังสนามแข่งขัน
     (2.1) โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ [Click ที่นี่]
     (2.2) โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 
     (2.3) โรงเรียนบ้านบึงกาฬ [Click ที่นี่]
     (2.4) โรงเรียนบ้านแสนสำราญ [Click ที่นี่]
     (2.5) โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ [Click ที่นี่]
     (2.6) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ [Click ที่นี่]
     (2.7) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
(3) ผู้บริหารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (super board)  
(4) ลำดับที่ของการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 [Click ที่นี่]
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:27 น.
รายการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนกลางไม่เพียงพอจึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์, หูฟัง, ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ที่จำเป็นมาในวันแข่งขันด้วย
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:54 น.
เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน สาระวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ดังนี้
(1) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล จากเดิม "13.00-17.00 น." เป็น "09.00-17.00 น." ส่วนวัน และสถานที่คงเดิม
(2) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภร่อนนาน จากเดิม "13.00-17.00 น." เป็น "09.00-17.00 น." ส่วนวัน และสถานที่คงเดิม
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:33 น.
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป./ภาค ปี 2558
      10 ต.ค. 2558
 
โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับ สพป. ผ่านเว็บไซต์
      15 ต.ค. 2558            
           
โอนข้อมูลทีมที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมของแต่ละกลุ่มโรงเรียนเข้าสู่ระบบการแข่งขันของ สพป. http://esan65.sillapa.net/sp-bkn1/
 16-20 ต.ค. 2558                                                    โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อครู โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อครู นักเรียน (ส่วนกิจกรรมขยายโอกาสให้    log in เพื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขัน) หลังจากที่โอนข้อมูลแล้ว
21-25 ต.ค. 2558  โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน 
     26 ต.ค. 2558  ปิดระบบการแก้ไขข้อมูล
     2 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (มรภ.อุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ)
    5-6 พ.ย. 2558  จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    5-6 พ.ย. 2558 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    7-9 พ.ย. 2558
 
โรงเรียนตรวจสอบกิจกรรม, ชื่อครู นักเรียน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
     10 พ.ย. 2558
 
โอนข้อมูลทีมที่ชนะเลิศของ สพป. เข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับภาค  http://esan65.sillapa.net/sp-center/
 11-13 พ.ย. 2558  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน, ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาค
 14-21 พ.ย. 2558  โรงเรียนแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน, ครูผู้ฝึกสอน
      22 พ.ย. 2558  ดำเนินการรออนุญาตการเปลี่ยนตัว
 23-25 พ.ย. 2558  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
         1 ธ.ค. 2558  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
     7-9 ธ.ค. 2558  แข่งขันในระดับภาค (จังหวัดสุรินทร์)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:57 น.
การสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับ สพป.

ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรแต่ละโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน สมัครเป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 โดย log in แล้วคลิ๊กเลือกสมัครในเมนู "สมัครกรรมการตัดสิน ใหม่!!!" ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:44 น.
กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 252
จำนวนทีม 1,823
จำนวนนักเรียน 4,859
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,981
จำนวนกรรมการ 754
ครู+นักเรียน 7,840
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,594
ประกาศผลแล้ว 146/146 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 167
เดือนที่แล้ว 1
ปีนี้ 168
ทั้งหมด 116,265