หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 8 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
-
มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขันระดับเขต/ได้เป็นตัวแทน สพป.เข้าแข่งขันระดับภาค
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
ไม่มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
ไม่มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]