หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
-
ไม่มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
-
มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขันระดับเขต/ได้เป็นตัวแทน สพป.เข้าแข่งขันระดับภาค
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
-
มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขันระดับเขต/ได้เป็นตัวแทน สพป.เข้าแข่งขันระดับภาค
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
-
ไม่มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
-
มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขันระดับเขต/ได้เป็นตัวแทน สพป.เข้าแข่งขันระดับภาค
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
-
มีตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขัน 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขันระดับเขต/ได้เป็นตัวแทน สพป.เข้าแข่งขันระดับภาคCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]