หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 2 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 2 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 412 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 413 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 15 ต.ค. 2558 08.30น. เป็นต้นไป
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]