หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 37 29 78.38% 6 16.22% 1 2.7% 1 2.7% 37
2 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 39 28 71.79% 7 17.95% 3 7.69% 1 2.56% 39
3 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 25 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 25 15 60% 4 16% 3 12% 3 12% 25
5 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 22 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
7 โรงเรียนบ้านยางหวาย 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 23 12 52.17% 8 34.78% 2 8.7% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
13 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
18 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านช่อระกา 19 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 18 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
24 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านนารี 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านเจาทอง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านนางแดด 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหินกอง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
40 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านวังโพน 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 9 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนเทศบาล 4 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านกุดละลม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านซับชมภู 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านหินลาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านซับม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนโพนทองพิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านวังตะกู 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านนาฝาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านนามน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
121 โรงเรียนบ้านโสกรัง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโนนลาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านสำราญ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านลำชี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนสหประชาสรร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านฝาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองไห 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านกุดยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านต้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนเทศบาล 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาวัง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านนาฮี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนโนนหว้านไพล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]