เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ต.ค. 2558
29 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียนแทรกรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ก่อนที่จะพิมพ์บัตรประจำตัว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดสุรินทร์ (ระดับภูมิภาคจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปภาพเท่านั้น) คลิ้กคู่มือที่นี่

 

 
ด่วน แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครู การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียน  ครู แข่งขันทักษะวิชากรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558  หลังจากนั้นระบบจะปิด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่มีสิทธิส่งทีมเข้าแข่งขันได้อีก (ยกเว้นกรณีนักเรียนในทีมแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้ว มีเหตุจำเป็น เช่น เจ็บป่าย เป็นต้น จึงจะใช้การเปลี่ยนตัว)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศนกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์ โทร 093-5053357   คลิกหนังสือราชการ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 16:47 น.
เชิญประชุม คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 26 ตค 2558 รร.บ้านไผ่ประถมศึกษา
เชิญประชุม คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558  ประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2558  หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  คลืกหนังสือ หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม    | ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคเช้า  |วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ปฐมวัยการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคบ่าย   |ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |  ศิลปะ-ดนตรี | ศิลปะ-นาฏศิลป์ |  การงานอาชีพ|      ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ คำสั่งฉบับสมบูรณ์ จะปรับปรุงหลังจากการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศน.เทอดชัย บัวผาย   โทร 086-8567270 e-mail : [email protected]
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 12:41 น.
ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นตารางที่ร่างขึ้นเพื่อที่จะดูความเหมาะสมสอดคล้องและกำหนดการต่างๆ ซึ่งยังจะต้องมีการปรับอยู่อีกหลายรายการ  ยังใช้อ้างอิงไม่ได้  ซึ่งตารางแข่งที่สมบูรณ์เป็นตารางแข่งขันที่ถูกต้องจะขึ้นเว็บในวันที่ 25 ตุลาคม 2558  โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10:50 น.
การส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และให้ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนโตว้ต้า โดย สพป.ส่ง file ต้นฉบับ (Excel) ส่งได้หลายช่องทาง   เช่น เขียน CD ส่งกลุ่มนิเทศฯ ส่ง mail :[email protected]  
คลิกดูรายชื่อศูนย์ที่ส่งข้อมูลแล้ว
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10:20 น.
การกรอกข้อมูลนักเรียน ครูผุ้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่าย
การกรอกข้อมูลนักเรียน ครูผุ้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่าย ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย กรอกข้อมูลเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้รหัสผ่านแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับการดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศน.กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุิ์ 088-0294122)   หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูล
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10:11 น.
 

 
หนังสือราชการ
1.ศธ 04026/ว3929     ขอเชิญคณะกรรมการ  ประชุม 26 ตุลาคม 2558
2.ศธ 04026/3945       ขอใช้สถานที่ ประชุมกรรมการ  
3.ที่ ศธ 04026/3966    เชิญกรรมการรายบุคคล บุคคลภายนอก |word | PDF |
4.ศธ 04026/ว3967      หนังสือแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อแก้ไขรายชื่อนักเรียน 
5.ศธ 04026/ว3965     หนังสือขอใช้สถาน  หน่วยงานภายนอก   |word|
6.คำสั่งคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ  
7.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ 
8. แบบฟอร์ม โรงเรียนเปลี่ยนตัวนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 221
จำนวนทีม 1,495
จำนวนนักเรียน 3,496
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,348
จำนวนกรรมการ 740
ครู+นักเรียน 5,844
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,584
ประกาศผลแล้ว 148/150 (98.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 209
สัปดาห์ที่แล้ว 822
เดือนนี้ 929
เดือนที่แล้ว 2
ปีนี้ 931
ทั้งหมด 236,798