หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.มหาสารคาม เขต 1)

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร4 สปจ.เดิม ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.2/5 26 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร4 สปจ.เดิม ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.2/8 28 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร4 สปจ.เดิม ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.2/6 26 ต.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
-
-
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง หน้าห้องกิจกรรมนักเรียน 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
-
-
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 อาคาร4 สปจ.เดิม ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.2/8 27 ต.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
-
-
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
-
-
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร4 สปจ.เดิม ห้อง สนามฟุตบอล 28 ต.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]