เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 พ.ย. 2558
4 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 1 - 16  ตุลาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 26 ตุลาคม 2558
เปิดให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู =>วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

 

 
ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1  ผอ.พลศักดิ์  ศรีโง๊ะ,  ผอ.วีรชาติ  ชมพูหลง
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2  อ.เชาวฤทธิ์  อาระหัง, อ.ไพฑูรย์  มะเสนะ
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3  ผอ.ประสาท  ราชจันทร์,  ผอ.ชูศักดิ์  ตาลวงศ์
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4  อ.รัตนพร  ปองไว้,  อ.สาธุตา  เลื่อมใส
กลุ่มเครือข่ายฯ ท่ี่ 5  ผอ.มานิต  ประจุดทะเนย์, อ.ธีรกานต์  ชินภักดี
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6  ผอ.วีระศักดิ์  ปัตตาลาโพธิ์,  ผอ.สุนทร  สอนสุระ
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7  อ.ชัยชาญ  อะโน, อ.นิชราวัลย์  ศรีกระทุม
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8  ผอ.วิทยา  นนท์นภา,  อ.พันศักดิ์  อุปเทห์
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9  อ.กรรณิการณ์  พัฒนนิติศักดิ์,  อ.สมบัติ  ปักเขมายัง
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10  ผอ.ศรายุช  เชาว์ชาญ,  ผอ.สุภาพร  เมิกข่วง
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11  ผอ.ไพทูล  บุญมั่ง,  ผอ.สมชาย  ทองดวง
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12  ผอ.ทวี  สิทธิจันทร์, อ.วิชาญ  แก้ววิเศษ
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13  ผอ.สุทธิศักดิ์  ศิลป์ศิริวานิชย์, ผอ.อำนาจ  ปัตตาเนย์
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14  ผอ.ลดาวัลย์  สีทิศ,  อ.ธรรมรักษ์  เพียรอดวงษ์
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 15  อ.ยรรยงศ์  ประวารณะ,  อ.สุภัทราภรณ์  ศรีโนรินทร์
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 16  ผอ.วรวิทย์  มิทราวงศ์,  ผอ.ทรงศักดิ์  โฉมเฉลา
กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17  ผอ.สุวิมล   สุขศรี
วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม 2558 เวลา 15:57 น.
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
วันที่ 3 - 4 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
      สถานที่การจัดการแข่งขัน   อำเภอ  ยางสีสุราช
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 14:11 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 1,208
จำนวนนักเรียน 2,797
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,848
จำนวนกรรมการ 871
ครู+นักเรียน 4,645
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,516
ประกาศผลแล้ว 147/176 (83.52%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 8
เดือนนี้ 11
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 11
ทั้งหมด 148,299