เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน การประกวดแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับภาค
ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
 หรือส่งภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในนาม คุณสมโพธิ์  มิฆเนตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ถนนสุรินทร์ ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (๓๒๐๐๐)
โดยยึดวันประทับตราไปษณีย์เป็นสำคัญ ประกอบด้วย
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
   - บทภาพยนตร์จำนวน ๕ เล่ม
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:40 น.
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้น ครั้งที่ 65
1.การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2.การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้​
        2.1 ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
        2.2 ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
        2.3 ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
        2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
        2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 16:53 น.
คู่มือ admin โรงเรียน (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ)
คู่มือ admin โรงเรียน (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ) LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 09:52 น.
สมัครกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  ระดับเขตพื้นที่  โดยเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม gg.gg/3utxu
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 22:48 น.
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัว
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวLOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 22:24 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 04:53 น.
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

3. เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค

วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 04:50 น.
ประกาศ สพฐ.
     1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
     1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี

 

วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 04:41 น.
สมัครกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรแต่ละเขตพื้นที่  ที่สนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65  โดยเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม gg.gg/sillapa2
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 04:38 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 229
จำนวนทีม 1,655
จำนวนนักเรียน 4,021
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,619
จำนวนกรรมการ 821
ครู+นักเรียน 6,640
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,461
ประกาศผลแล้ว 149/176 (84.66%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาห์ที่แล้ว 43
เดือนนี้ 47
เดือนที่แล้ว 1
ปีนี้ 48
ทั้งหมด 238,532